Tietosuojaseloste

Rekisterin nimi

Espoon Mieslaulaja ry – ESMILA

AasiakasrekisteriRekisterin pitäjä

Espoon Mieslaulajat ESMILA ry
Holmanniitynkuja 9
02240 Espoo

Rekisteriasioita hoitava henkilö

Harri Saloranta
Koivusyrjä 22 A 7
02130 Espoo
puhelin +358 50-525 0261

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Jäsensivuille kerätään kuoron jäsenten ja taiteellisen johdon tiedot, joita tarvitaan yhdistyksen toiminnan ja tiedottamisen tarpeisiin.

Rekisterin tietosisältö

Henkilön etunimi ja sukunimi sekä sähköpostiosoite ja puhelinnumero
Henkilön stemma ja tehtävät kuoron hallinnossa

Säännönmukaiset tietolähteet

Tiedot saadaan jäseniltä heidän liittyessään kuoroon, tai tietojen muuttuessa.
Tietoja säilytetään niin kauan, kun jäsenyys kuorossa on voimassa.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Tietoja ei luovuteta eteenpäin eikä niitä käytetä markkinointitarkoituksiin.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. Mikäli näin toimitaan esim. ulkomaanmatkan yhteydessä, siitä ilmoitetaan jäsenille etukäteen.

Rekisterin suojauksen periaatteet

A Manuaalinen aineisto
Henkilötietoa sisältävä materiaali säilytetään kuoron harjoitustilan yhteydessä olevissa lukituissa kaapeissa.
B ATK:lla käsiteltävät tiedot
Yhdistyksellä ei ole atk:lla käsiteltäviä tietoja.

Tarkastusoikeus

Henkilöllä on halutessaan oikeus saada kirjallisesti hänestä rekisteriin kirjatut tiedot.

Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Henkilöllä on oikeus vaatia korjaamaan rekisterissä olevan virheellisen tiedot. Vaatimus on esitettävä kirjallisesti.

Back to top